2de jaar: Maatschappij en welzijn (Sociaal-technische vorming)

Studieprofiel

Sociale en technische vorming is één van de vele basisopties in het tweede leerjaar A van de Bernar- dusbron campus technicum.

 • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 25 van de 32 lesuren in beslag.
 • Voor een zevental lesuren neem je een specifieke keuze.
 • Als specifieke vakken krijg je ‘huishoudkunde’ (theorie) en ‘realisatie huishoudkunde’ (praktijk). Je krijgt ook een uurtje plastische opvoeding.
 • Je vakken behandelen persoonlijke en lichaamshygiëne, voedings- en onderhoudshygiëne. Je verneemt meer over voedingsmiddelen en -stoffen. Tal van technieken, bereidingen en grondstoffen uit de keuken komen aan bod. Je leert goede omgangsvormen en hoe je problemen in de omgang voorkomt en oplost.
 • Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde.
 • De studierichting is minder theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

In het tweede jaar: iedereen die slaagt in het eerste leerjaar A met de nodige interesse en aanleg.

Profiel:

 • Je hebt belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
 • Je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen, je kan emoties bespreekbaar maken en je bent bereid om in groep samen te werken.
 • Je bent creatief en presenteert dit met plezier aan anderen.

Wat erna

Wat je koos in het tweede leerjaar als basisoptie kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in de tweede graad. Maar als je met succes het tweede leerjaar beëindigt, mag je kiezen tussen de studierichtingen van de tweede graad.

 • Houd er rekening mee dat deze basisoptie voorbereidt op een studierichting in het TSO (technische vorming) of BSO (beroepsopleiding).
 • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Mogelijke overgangen:

 • De leerlingen kiezen meestal binnen het domein ‘welzijn en zorg’ voor de ‘sociale en technische wetenschappen’.
 • Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar een beroepsopleiding. In de lijn van ‘sociale en technische vorming’ ligt de beroepsopleiding ‘verzorging-voeding’.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) ligt de opleiding ‘logistiek medewerker in de zorginstellingen’ in de lijn van je vooropleiding.