Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding? Het Kompas!

“Ben je even het noorden kwijt? Kom langs op Het Kompas!’’

Vanuit een nauwe samenwerking tussen leerkrachten en de leerlingenbegeleiders ontstond in 2012 het Kompas. Op elke campus vind je een ‘Kompas’, de plaats waar de leerlingenbegeleiders en de jongerencoaches samenwerken.

Onze zeven leerlingenbegeleiders staan elke dag de hele dag klaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten om samen een weg te zoeken doorheen de vele uitdagingen die het leven soms biedt. Zij bieden op een warme, deskundige manier laagdrempelige hulp voor iedereen die ‘even het noorden kwijt is’.

Onze zes jongerencoaches gaan samen met leerkrachten en leerlingen op zoek naar manieren om opnieuw op een positieve manier verder te gaan wanneer het eens even mis gelopen is en bemiddelen bijvoorbeeld ook wanneer er tussen leerlingen onderling een conflict is. Zo dragen ze samen met alle betrokkenen actief bij aan een rustige sfeer op school waar iedereen zich goed kan voelen. Leerlingenbegeleiders en jongerencoaches zijn belangrijke verbindings -en vertrouwensfiguren voor onze leerlingen, ouders en leerkrachten.

Ons gemeenschappelijk doel is om leerlingen te versterken door zorg op maat te voorzien waardoor nieuwe haalbare kansen gecreëerd worden op onze school. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren met al je vragen, bezorgdheden of voorstellen.

 

Meer weten over onze werking?

lees snel onze folder waar kan ik terecht.

Contact opnemen met een leerlingenbegeleider? klik dan hier

Wat doen leerlingenbegeleiders? 

 

Als leerlingenbegeleider hebben we een begeleidende, ondersteunende en coördinerende rol.

We zijn een aanspreekpunt voor leerlingen met specifieke zorgen of problemen. We oordelen of we de leerling kunnen begeleiden zonder aan hulpverlening te doen.

Op schoolniveau zijn we een zorgcoördinator: we helpen bij de ontwikkeling van de zorgvisie werken daarbij procedures en structuren uit, zijn een verbindingsfiguur tussen de verschillende actoren, organiseren overleg…

Als leerlingenbegeleider zijn we een belangrijke partner bij: 

 • Individuele gesprekken
 • Psychosociale begeleiding
 • Ondersteunen sociale vaardigheden van de leerling
 • Samenwerking met ondersteunings- en expertisenetwerken
 • Zorgtrajecten met verslag of gemotiveerd verslag 
 • Maatregelen fase 1 en 2 bij leer- en ontwikkelingsstoornissen in het zorgcontinuüm 
 • Opvolging moeilijke thuiscontexten 
 • Doorverwijsfunctie naar CLB 
 • Coördinatie tijdelijk onderwijs aan huis 
 • Informatieoverdracht / tips rond aanpak bij leer- en ontwikkelingsstoornissen
 • ... 

Wat doen jongerencoaches? 

 

Door in overleg te gaan kunnen we een belangrijke partner zijn bij het organiseren van positief klasmanagement, bij het motiveren van de leerlingen, bij moeilijke gesprekken, begeleidingsgesprekken met leerlingen, conflicthantering...

Als jongerencoach willen we vooral bijdragen aan preventie van probleemgedrag. Anderzijds assisteren we ook de leerkracht om herstelgericht te werken.