Welbevinden

 

Welbevinden

Jongeren komen enkel tot leren in een veilig en positief schoolklimaat, waar ze al hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen.

Samen willen we bouwen aan een warme school waarbij we extra aandacht geven aan verbinding met onze leerlingen. Verbinding maken gebeurt zowel tijdens formele (o.a reflectiegesprekken) als informele momenten (verwelkoming aan schoolpoort, in het Kompas, op de speelplaats...). Hoe we inzetten op verbinding kom je hier te weten!

‘’Ben je even het noorden kwijt? Kom langs in het Kompas!’’ 

In het Kompas werken jongerencoaches en leerlingenbegeleiders nauw samen. Op elke campus van onze school is er een Kompas.  Leerlingenbegeleiders en jongerencoaches zijn belangrijke verbindings- en vertrouwensfiguren voor onze leerlingen, ouders en leerkrachten.


Hier kan je elke dag terecht voor grote of kleine problemen. Heb je vragen over de schoolwerking? Is er ruzie in de klas? Zit je niet goed in je vel? Loopt het thuis niet zo goed? Heb je een conflict met een leerling of een leerkracht?
Kom gerust eens binnen, dan kijken we samen wat we voor jou kunnen doen!

Samen kunnen we heel veel uitdagingen of problemen aanpakken zoals pesten, spijbelen, faalangst... Dit kan ook in overleg met o.a. de klastitularis, het CLB, ouders, medeleerlingen….

  • Wil je meer weten over onze werking? klik dan hier
  • Al even binnenkijken in het Kompas Hoogstraat 10? ‘Link korte inleiding’
  • Wil je contact opnemen met een leerlingenbegeleider? ‘link wie is wie’

Onze klastitularissen, vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders en jongerencoaches van het Kompas, en de directie staan voor jou klaar! 

Kompas roos Bernardustechnicum

Reflectiegesprekken

Op regelmatige basis polsen we naar het welbevinden van onze leerlingen. Dit gebeurt onder andere tijdens de reflectiegesprekken met de klastitularis, drie keer per schooljaar.
Afhankelijk van het jaar waarin de leerling zit, worden in het reflectiegesprek andere accenten gelegd. Een gesprek met een leerling uit het 3de verloopt anders dan met een leerling uit het 5de. Thema’s zoals welbevinden, schoolresultaten en studiekeuze worden opgenomen tijdens het gesprek. De leerling formuleert 3 doelen om gedurende het komende trimester aan te werken. Op die manier nemen leerlingen ook de verantwoordelijkheid op in hun eigen schooltraject.  

Acties

Jaarlijks worden op onze school verschillende acties ondernomen om in te zetten op het welbevinden van onze leerlingen! Samen werken we aan een positief schoolklimaat en maken we tijd om stil te staan bij hoe we ons voelen. Wij geloven dat praten helpt! 

Rode Neuzendag

Elk jaar verwelkomen we een gastspreker. De voorbije jaren kwam Brenda Froyen langs met haar getuigenis ‘Kortsluiting in mijn hoofd’. Ook Lesley Hodge bracht een voorstelling naar aanleiding van haar boek ‘Verborgen Kopzorgen’.

Voor de leerlingen van het 4de middelbaar kregen we de kans om deel te nemen aan Challenge Day (ook gekend als ‘’Over de streep’’). Challenge Day is een dag vol beweging, spelletjes, praatrondes en emotie waarin er sterk rond bewustzijn, gelijkheid en herkenbaarheid wordt gewerkt. Daardoor ontstaat op natuurlijke wijze respect en betrokkenheid. Het is een dag waarin jongeren de kans krijgen elkaar écht te leren kennen, om te laten zien wie zij zelf zijn en te ontdekken wie de andere deelnemers werkelijk zijn. (http://www.challengedaybelgium.be/)

 

Samen met de hele school fleuren we de Rode Neuzendag op en komen we in het rood naar school! Ook de leerkrachten doen mee! 

 

Antipestbeleid

Wij hechten veel belang aan het welbevinden van de leerlingen. Geen enkele vorm van pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag wordt aanvaard. Door dagelijks in te zetten op een warm schoolklimaat hopen we preventief al heel wat problemen te voorkomen.  

Als je toch het slachtoffer bent of dreigt te worden van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op school, dan meld je dit zo vlug mogelijk bij een vertrouwenspersoon zoals de klastitularis, de vertrouwensleerkracht, het leerlingensecretariaat, de leerlingenbegeleiding (Het Kompas) of directie. 

De school zal dan samen met jou en de betrokken persoon (personen) naar een oplossing zoeken. Indien nodig worden maatregelen getroffen. 

Pestgevallen worden vanuit het zorgteam/Het Kompas opgevolgd, samen met de klastitularis, de leerling en de ouders. 

Verder proberen we in te zetten op heel wat preventieve acties zoals: 

Over alle graden heen plannen we verschillende activiteiten tegen pesten:   kringgesprek, toneelstuk, film, jeugdliteratuur, leefsleutels,… Zo willen wij alle leerlingen wijzen op de ernst van het probleem en de aandacht ervoor gaande houden.

 

 

 

Stip it actie

Wij willen een toffe klas! Aan pesten doe ik niet mee! Wie pest is laf! Gebruik je gsm niet om kwetsende woorden te sturen!

Tijdens de week tegen pesten  kon je deze en andere uitspraken in alle klassen van de Bron horen en zien. In de lessen godsdienst konden de leerlingen verwoorden hoe kwetsend pesten kan zijn. Er werd aangehaald hoe pesten kan ontstaan en vooral hoe je het kan vermijden en indien nodig kan stoppen.

Om hun woorden en goede voornemens kracht bij te zetten te voegen, schreven de leerlingen hun manifest tegen pesten op een memoblaadje.  De kleurrijke blaadjes wapperen nog steeds aan de ramen. Ze blijven de leerlingen er aan herinneren dat pesten niet oké is.

We blijven ons met z'n allen inzetten voor een pestvrije school waar iedereen zich gelukkig kan voelen.

Spiegelmoment

We vinden het belangrijk dat elke leerling zich goed voelt op school.
Daarom organiseren we in september een spiegelmoment voor alle eerstejaars. Elke leerling heeft een reflectie- of weerspiegelgesprek met zijn of haar titularis. In een vertrouwelijk gesprek peilt de leerkracht naar het welbevinden op school: hoe loopt het op school en in de klas,  heb je reeds nieuwe vrienden, weet je bij wie je terecht kan…
Die namiddag zetten we ook in op lezen en taalniveau, weerspiegeld door de taaltesten. De enthousiaste lezers kunnen zich dan weer spiegelen aan het hoofdpersonage van hun zelfgekozen boek .

 

 

Netiquette

Tijdens de lessen informatica, maar eigenlijk ook tijdens bijna alle andere lessen, wordt cyberpesten ook in een niet-problematische context gesitueerd. Wat vinden de leerlingen hiervan? Waar ligt voor hen de grens? Hoe ervaren zij dit? Vinden zij dat hierover afspraken moeten gemaakt worden? Door interesse te tonen voor wat leerlingen doen op het internet komt de leerkracht te weten wat hen bezighoudt. Dit is nuttige informatie bij mogelijke problemen.  

Elke klas zal met de klastitularis de leefregels (+ pest-actie-plan) van de school bespreken. Van daaruit kunnen de klas en haar leerkracht een aantal concrete klasafspraken maken. Tenslotte willen we alle leerlingen stimuleren om niet mee te doen aan pesten en om alle pestgedrag te signaleren.

No Blame-Methode

Pesten kan iedereen overkomen, en we gaan daarvan niet iemand de schuld geven. Het is een gedrag dat frequent voorkomt en dat ook normaal is in een groep, maar dat niet mag blijven bestaan. We proberen dat samen met de leden van de groep positief aan te pakken, en daarvoor doe je een beroep op hun verantwoordelijkheid. Vandaar dat wij als school voor het opvangen en begeleiden van pestsituaties kiezen voor een bijzondere aanpak.      

De sleutelfiguur die een pestprobleem opvangt is de klastitularis (die uiteraard kan rekenen op hulp en advies van CLB en leerlingenbegeleiding).       

De No Blame-aanpak is een niet-bestraffende en probleemoplossende strategie waarbij de pesters, het slachtoffer en de toeschouwers worden betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Het is geen alternatieve sanctie, maar een vorm van begeleiding. 

Indien nodig worden verdere stappen ondernomen in overleg met alle betrokkenen. 

 

Leerlingenraad

De leerlingenraad van het Bernardustechnicum bestaat uit een bont gezelschap enthousiastelingen. Leerlingen en leraars bundelen de krachten om het leven op school zo prettig mogelijk te maken. 

neem snel een kijkje op de pagina van de leerlingenraad

leerlingenraad