Leren en studeren

Leren en studeren

Leren is verrijkend. Het doet je groeien. Het verwerken van nieuwe leerstof is ook een groeiproces en dat verloopt niet altijd even gemakkelijk. Om leerlingen te begeleiden bij het ‘leren leren’ werken we met een getrapt systeem (zorgcontinuüm). Dit betekent dat we naar de noden van elke leerling kijken en indien nodig de zorg verhogen.

Allereerst werken we aan een brede basiszorg. Dit betekent dat in alle vakken leren leren aan bod komt, bijvoorbeeld door het geven van leertips, remediëring, door te helpen bij plannen, door de mogelijkheid om te studeren in de avondstudie… De leerkracht is de expert die het best geplaatst is om aan te leren hoe je het best zijn vak leert. In de eerste graad is er nog een intensieve begeleiding op vlak van leren leren. In de tweede en derde graad wordt er steeds meer beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de leerling. De leerlingen kunnen wel beroep blijven doen op ondersteuning van de leerkrachten. We willen dat leerlingen succes ervaren bij het studeren en zo gaan geloven in eigen kunnen. Voor de meeste leerlingen volstaat dan ook deze zorg.

Voor sommige leerlingen is dit echter niet genoeg. Zij hebben nood aan wat extra steun. 

Indien deze zorg niet volstaat, kan er gekeken worden naar externen, zoals het CLB, logopedisten, het Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen...

In de eerste graad

In de eerste graad doen we dit via Start-to-Study (S2S). Op de klassenraad beslissen de leerkrachten welke leerlingen nood hebben aan wat extra ondersteuning. In kleine groepjes wordt er dan in de avondstudie onder begeleiding gewerkt aan plannen, grote hoeveelheden leerstof verwerken…

Maar ook een ouder of de leerling zelf kan vragen om te mogen aansluiten bij het Start-to-Study traject. Neem hiervoor contact op met de klastitularis.

In de tweede graad

In de tweede graad gebeurt dit in het Leeratelier.

Ook hier bekijkt de klassenraad wie hiervoor in aanmerking komt. De groepjes zijn kleiner (ongeveer vier leerlingen per leercoach) en de begeleiding duurt langer.

In de derde graad

In de derde graad hebben we Word Je Eigen Coach. 

Hier leggen we de verantwoordelijkheid bij de leerlingen. Zij melden zichzelf aan. De klassenraad geeft enkel een advies. 

Soms is dit niet voldoende en dan kan de leerling ook worden aangemeld voor individuele huiswerkbegeleiding. Hier wordt er één-op-één gewerkt.