Studiekeuzebegeleiding

Studiekeuzebegeleiding

Lager onderwijs

Het kiezen van de juiste studierichting is niet gemakkelijk. Het aanbod is immers zo groot. 

Een eerste grote keuze gebeurt op het einde van het 6de leerjaar (lager onderwijs). Om deze overstap te vergemakkelijken hebben we de KDOOS ontwikkeld.

 

 

 

                                                                               

Op weg met je talent

 

De eerste graad is, na de modernisering van het onderwijs, heel breed. Dit betekent dat de meeste lesuren een basisvorming beogen. Er zijn minder lesuren waarbij je een keuze kan maken (voorbeeld voor landbouw, techniek, zorg…). Na het tweede jaar maken onze leerlingen dus opnieuw een studiekeuze. Dit is een traject dat het hele jaar loopt. 

 

 

Succes met je talent

Onze laatstejaars staan opnieuw voor een moeilijke keuze: wil ik gaan werken of verder studeren? Het aanbod in het hoger onderwijs is ook ontzettend ruim. Dit vergemakkelijkt de keuze niet. Ook met hen lopen we een traject gedurende het volledige schooljaar. Er zijn lessen over de studiekeuze, een bezoek aan de SID-in, reflectiegesprekken, een klassenraad en oudercontact… Dit alles om hen te helpen bij het keuzeproces.

 

 

 

 

 

Reflectiegesprekken, oudercontacten...

De studiekeuzebegeleiding beperkt zich natuurlijk niet tot onze tweede- en laatstejaars. In de tweede graad (derde en vierde jaar) wordt ook op verschillende momenten gepeild naar hun studiekeuze. Dit gebeurt onder andere in de reflectiegesprekken, maar er komen ook leerkrachten en/of leerlingen uit hogere jaren uitleg geven. Voor ouders zijn er de oudercontacten en infoavonden.