Buitenlandse stages

Buitenlandse stages en uitwisselingen

De leefwereld van jongeren zal in de toekomst
meer en meer internationaal georiënteerd
zijn. Daarom kijken we graag geregeld over de
grenzen van ons vak en over de muren van de
school heen.
We hebben een lange traditie van buitenlandse
stages en uitwisselingen en zetten elk jaar in op
projecten van Erasmus+.
De leerlingen van het domein Sport reizen in het
vierde en zesde jaar naar de Franse Alpen om hun
sportieve vaardigheden verder aan te scherpen.
Ook onze leerlingen Land- en tuinbouw gaan in de
derde graad op bedrijfsbezoek in onze buurlanden.
De leerlingen van het domein Maatschappij en
welzijn reizen met hun collega’s van het domein
Economie en organisatie naar Toscane om daar
de culturele rijkdom van deze streek te gaan
verkennen.

 

Voor het 6e jaar Biotechnische wetenschappen
en Techniek-wetenschappen worden jaarlijks
meerdaagse stages georganiseerd in diverse
landen. De intense periode van samenleven zorgt
bij de leerlingen voor een onuitwisbare positieve
ervaring.
Het project FinGerBel liet leerlingen van
Elektromechanica, Elektriciteit-elektronica,
Mechanica, Industriële wetenschappen gedurende
2 schooljaren praktijkervaring uitwisselen met scholen
uit Finland en Duitsland.