Onze accenten

Growth mindset

We willen de slogan ‘Accent op elk talent’ alle eer aandoen.  Ons team doet zijn best om elke leerling te begeleiden, zowel in zijn leerontwikkeling als in zijn persoonlijke groei.

We weten dat motivatie en waardering essentieel zijn in het leerproces. We hebben de taak om je kind kansen te geven en te stimuleren.

We volgen de leervorderingen gericht en geven geregeld feedback.  Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, maken we concrete afspraken.

Herstelgericht

We geloven dat vaardigheden en kwaliteiten kunnen evolueren en ontwikkelen mits oefening en begeleiding.  Door in gesprek te gaan met zowel leerling als leerkracht proberen we de pedagogische relatie te herstellen.

Reflectiegesprekken

Werken aan een positief schoolklimaat is zeer belangrijk voor ons. We trekken daarom extra tijd uit voor reflectiegesprekken. Dit zijn individuele gesprekken met de klastitularis. Hierbij komen thema’s zoals welbevinden, leren leren, schoolresultaten, gedrag… aan bod. We hopen dat onze leerlingen op deze manier groeien in hun zelfkennis en in het nemen van verantwoordelijkheid. Maar bovenal willen we dat onze leerlingen zich :-) voelen op onze school.

Warme duidelijkheid

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en wat niet mag.

We maken tijd om elkaar te leren kennen. We beleven samen plezier. We geven kansen wanneer het moeilijker gaat en houden rekening met individuele verschillen.

We moedigen leerlingen aan om respectvol met elkaar om te gaan. We leren zorg te dragen voor onszelf en voor elkaar.

Fluohesje - fietsenpark - SNS-pasje - gratis drinkwater

Waar het kan, gebruiken we de fiets. We dragen een fluohesje.  We werken samen met Sport-na-School, zodat onze leerlingen naschools kunnen sporten.

Samen maken we werk van een nette school en hebben we oog voor het milieu.

In ons schoolrestaurant bieden we gratis drinkwater aan. We verkopen enkel suikerarme dranken en gezonde desserts.

Je kan steeds je drinkfles vullen in onze refters.