Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Leer- en ontwikkelingsstoornissen

In verband met leer- en ontwikkelingsstoornissen is ons uitgangspunt niet ‘wordt iedereen gelijk behandeld’, maar ‘wordt iedereen correct behandeld’? Aangezien voor leerlingen met leerstoornissen de omstandigheden sowieso al niet gelijk zijn, is een individuele aanpak zeker gerechtvaardigd. Het is dan van groot belang om met de betrokken partijen op zoek te gaan naar de meest gepaste aanpassingen om de leerling vooruit te helpen. Hiervoor doen we met veel vertrouwen beroep op de expertise van onze leerkrachten, die wanneer dat nodig is ondersteund worden door onze leerlingenbegeleiders.

Voor meer informatie over onze visie en aanpak verwijzen we graag naar onze brede basiszorg en onze verhoogde zorg.

 

Brede basiszorg: zorg voor élke leerling

Samen met onze leerkrachten zijn we fier op onze brede basiszorg. Dit is wat we alle leerlingen bieden om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden (een duidelijk gestructureerde les, studie na school, een warm onthaal,…). We gaan ervan uit dat maatregelen die goed zijn voor leerlingen die het wat moeilijker hebben, ook goed zijn voor de andere leerlingen. Daarom zetten wij extra in op kleine (en grotere) aanpassingen die alle leerlingen ten goede komen.

We organiseren bijvoorbeeld onze examens zo, dat élke leerling extra tijd krijgt, en niet enkel leerlingen met een leerstoornis. Goed voor wie bijvoorbeeld dyslexie heeft én goed voor de andere leerlingen natuurlijk!

De brede basiszorg gaat echter over veel meer dan alleen aanpassingen bij examens en het maximaal beschikbaar stellen van digitale cursussen. Minstens even belangrijk is de aandacht die iedere leerkracht besteedt aan de meest voor de hand liggende elementen van goed onderwijs: een warme begroeting, een heldere en gestructureerde les, interesse in elke individuele leerling

De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

 

Verhoogde zorg: wat als er iets meer nodig is?

Wanneer we merken dat de basiszorg voor een leerling niet voldoende is, zullen we in overleg met alle betrokkenen over gaan naar maatregelen op maat van de leerling, de zogenaamde verhoogde zorg. Hierbij houden we rekening met volgende accenten:

  • We werken persoonlijk: met een goed gesprek gaat alles gemakkelijker
  • We werken op maat: niet elke leerling met bijvoorbeeld dyslexie heeft dezelfde ondersteuning nodig
  • We leggen het accent op de talenten: wat gaat goed? Waar liggen de sterktes?
  • We beslissen samen met de leerling, ouders, leerkracht, ondersteuners... wat de beste aanpak is
  • We geloven in groei: een leerling in het 1ste jaar heeft andere noden dan een leerling uit het 6de jaar
  • Niet de kwantiteit aan maatregelen is van belang, wel de kwaliteit
  • Elke leerkracht doet aan brede basiszorg 
  • Elke vakgroep heeft kennis van de nodige maatregelen afhankelijk van de ondersteuningsnoden van de leerling
  • We gaan steeds op zoek naar de minst ingrijpende maatregel met maximum resultaat
  • Met andere woorden: we gaan samen met jou op weg en leggen het accent op talent.

Wanneer de verhoogde zorg niet voldoende is, zetten we in op uitbreiding van zorg of op een traject op maat in samenwerking met het CLB, het ondersteuningsnetwerk of expertisenetwerk….

Onze leerkrachten worden regelmatig ondergedompeld in de leefwereld van een jongere met een leer- of ontwikkelingsstoornis tijdens de ‘inleefsessies’. Hierbij leren ze o.a. hoe het is om met dyscalculie een vraagstuk op te lossen, hoe het is om met een motorische beperking de hele dag te schrijven, hoe een leerling met ASS de lessen aanvoelt…. Hoe beter we de leerling begrijpen, hoe beter we de ondersteuning kunnen opmaken. 

Wil je meer weten voor jouw zoon of dochter? Aarzel niet om onze leerlingenbegeleiders te contacteren!