2de jaar: Economie en organisatie (Handel)

Studieprofiel

Handel is één van de vele basisopties in het tweede leerjaar A van de Bernardusbron campus technicum.

 • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 25 van de 32 lesuren in beslag.
 • Voor een zevental lesuren neem je een specifieke keuze.
  • Als specifieke vakken krijg je ‘dactylografie’ en ‘handel’.
  • In ‘dactylografie’ leer je efficiënt het toetsenbord beheersen. Je leert een besturingssysteem en toe- passingsprogramma’s aan.
  • In ‘handel’ maak je kennis met het handelsleven op rekenkundig en administratief vlak.
  • Je krijgt het zware pakket Frans en wiskunde.
 • De studierichting is theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

In het tweede jaar: iedereen die slaagt in het eerste leerjaar A met de nodige interesse en aanleg.

Profiel:

 • Je hebt belangstelling en de nodige aanleg voor wiskunde.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
 • Je hebt interesse in vreemde talen zoals Frans en Engels.
 • Je voelt je aangetrokken tot de wereld van de handel en het handeldrijven.
 • Je werkt graag met een computer en bent com-mercieel aangelegd.

Wat erna

Wat je koos in het tweede leerjaar als basisoptie kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in de tweede graad. Maar als je met succes het tweede leerjaar beëindigt, mag je kiezen tussen de studierichtingen van de tweede graad.

 • Houd er rekening mee dat deze basisoptie voorbereidt op een studierichting in het TSO (technische vorming) of BSO (beroepsopleiding).
 • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Mogelijke overgangen:

 • De leerlingen kiezen meestal in het domein ‘handel en informatica’ voor ‘handel’ of ‘handel- talen’.
 • Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar een beroepsopleiding. In de lijn van ‘handel’ ligt de beroepsopleiding ‘verkoop’.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) liggen de opleidingen ‘horeca’, ‘administratief medewerker’ of ‘winkelbediende’ in de lijn van je vooropleiding.