1ste jaar: Maatschappij en welzijn

Studieprofiel

De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 27 van de 32 lesuren in beslag.  Voor een vijftal lesuren neem je een specifieke keuze.  In ‘Maatschappij & Welzijn’ krijg je de richting-specifieke vakken ‘Maatschappij en welzijn’ en ‘Voeding-verzorging’. Je krijgt als extra de vakken ‘LLB: Leren, Leven, Beleven’’ en ‘ICT+’. Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde. De studierichting is minder theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het zesde leerjaar van het lager onderwijs met de nodige interesse en aanleg.

Profiel:

Je hebt belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

  • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
  • Je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen, je kan emoties bespreekbaar maken en je bent bereid om in groep samen te werken.
  • Je bent creatief en presenteert dit met plezier aan anderen.

Wat erna

Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aan- wijzing zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Maar als je met succes het eerste leerjaar beëindigt (met een A-attest), mag je kiezen tussen de basisopties van het tweede leerjaar. 

  • Houd er rekening mee dat sommige basisopties meer theoretisch zijn dan andere.
  • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
  • Als de theorie je te zwaar valt, kan je over- schakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. In de lijn van ‘Maatschappij & Wel- zijn’’ ligt de beroepsopleiding ‘Economie & Welzijn’.