2de jaar: Economie en welzijn (Verkoop en zorg)

Studieprofiel

Verkoop en zorg is één van de vier keuzemogelijkheden in het tweede leerjaar B van campus technicum.

 • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 18 van de 32 lesuren is beslag.
 • Je specifieke vakken worden belangrijker. De 2 beroepenvelden, verkoop en zorg, worden aangeboden via verschillende vakken.
  • In dactylografie leer je blind typen en vlot om- gaan met een computer.
  • In handel en mode leer je de basis van de verkoop. Je leert waar je als verkoper moet op letten (houding, voorkomen, kledij), hoe je de winkel kan inrichten, waarom mensen artikelen kopen. Je leert facturen maken, kosten en win- sten berekenen, de eerste stappen zetten in de boekhouding.
  • Je maakt kennis met de zorgsector in brede zin: zorgberoepen, gezonde voeding, lichaamshygiëne, de zorg voor de leef– en woonomgeving.
 • Je opleiding legt de nadruk op de praktijk. De theorie staat in dienst van de praktijk.

Wie kan starten?

Je kan starten in het tweede leerjaar B als je:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd; je hoeft dus niet geslaagd te zijn,
 • reeds 14 jaar bent op 31 dec. van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat,
 • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat,
 • graag met mensen werkt en je openstaat voor hun leefwereld. 
 • ondernemend en communicatief bent,
 • creatief bent en dit met plezier aan anderen presenteert .
 • graag organiseert, geduldig met mensen om- gaat en niet opziet tegen hard werken.

Wat erna

De meeste leerlingen die slagen in het tweede leerjaar B, studeren verder in het beroepsonderwijs.

 • Meestal neem je een beroepsopleiding die aansluit bij één van de beroepenvelden die je leerde in de eerste graad.
 • In het Bernardustechnicum kan je vanaf het derde jaar kiezen voor ‘verkoop’ of voor ‘verzorging- voeding’.
 • Overschakelen naar een andere beroepsopleiding kan, maar wordt best grondig overdacht en besproken. De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) ligt de opleiding ‘horeca’, administratief medewerker’, winkelbediende’ of ‘logistiek medewerker in de zorginstellingen’ in de lijn van je vooropleiding.