1ste jaar: Economie en welzijn

Studieprofiel

Economie en Welzijn is één van de drie keuze- mogelijkheden in het eerste leerjaar B van Bernardusbron campus technicum.

  • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 24 van de 32 lesuren in beslag.
  • Het vak techniek neemt 4 lesuren in beslag. We leggen het accent op de verkenning van economie en organisatie, Maatschappij en welzijn.
  • Pas in het tweede jaar maak je een gerichte keuze.

Wie kan starten?

Je kan starten in het eerste leerjaar B als je

  • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent,
  • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd,
  • uit het buitengewoon onderwijs komt, geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school,
  • een getuigschrift basisonderwijs hebt én je ouders akkoord gaan.

Profiel

  • Je werkt graag met mensen en staat open voor hun leefwereld.
  • Je bent ondernemend en communicatief.
  • Je bent creatief en werkt graag nauwkeurig en met oog voor detail.

Wat erna

Als je met succes het eerste leerjaar B beëindigt, ontvang je het getuigschrift van het basisonderwijs. Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede jaar, maar overschakelen naar een ander beroepenveld is mogelijk.

De meeste leerlingen volgen na het eerste leerjaar B het ‘beroepsvoorbereidend leer- jaar’ of 2BVL. De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Je kan ook starten in het eerste leerjaar A. In de praktijk is deze overgang alleen haalbaar als je uitstekend presteert voor Nederlands, Frans en wiskunde.