2de jaar: Agro

Studieprofiel

Agrotechnieken is één van de vele basisopties in het tweede leerjaar A van de Bernardusbron campus technicum. De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 25 van de 32 lesuren in beslag.  Voor een zevental lesuren neem je een specifieke keuze.

 • Als specifieke vakken krijg je ‘agrarische technieken’ (theorie) en ‘realisatietechnieken’ (praktijk).
 • Je maakt kennis met het productieproces van planten en dieren. Je leert dat een mens behoefte heeft aan een groen en gezond leefmilieu. De deelgebieden van de agrarische en biotechnische sector komen aan bod.
 • Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde.
 • De studierichting is minder theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het eerste leerjaar A met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘agrotechnieken’.

Profiel

 • Je hebt interesse in landbouw, tuinbouw, veeteelt, planten, hobby- en gezelschapsdieren.
 • Je hebt een liefde voor de natuur in brede zin, voor plant, dier en milieu.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.

Wat erna

Wat je koos in het tweede leerjaar als basisoptie kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in de tweede graad. Maar als je met succes het tweede leerjaar beëindigt, mag je kiezen tussen de studierichtingen van de tweede graad.

 • Houd er rekening mee dat deze basisoptie voorbereidt op een studierichting in het TSO (technische vorming) of BSO (beroepsopleiding).
 • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Mogelijke overgangen:

 • De leerlingen blijven meestal binnen hun domein en kiezen voor ‘plant-, dier- en milieu- technieken’.
 • Overgaan naar de ‘biotechnische wetenschappen’ binnen het domein ‘toegepaste wetenschappen’ is voor een aantal leerlingen haalbaar.
 • Als de theorie je te zwaar valt, kan je over- schakelen naar een beroepsopleiding. In de lijn van ‘agrotechnieken’ ligt de beroepsopleiding ‘plant, dier en milieu’.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) ligt de opleiding ‘hovenier’ in de lijn van je vooropleiding.