2de jaar: Stem-wetenschappen (STEM)

Studieprofiel

STEM is één van de vele basisopties in het tweede leerjaar A van de Bernardusbron campus technicum. Het vervangt de basisopties ‘industriële wetenschap- pen’ en ‘techniek-wetenschappen’.

De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 25 van de 33 lesuren in beslag.

Voor een achttal lesuren neem je een specifieke keuze.

  • Als specifieke vakken krijg je ‘elektromechanica’ en ‘techniek- wetenschappen’. Deze vijf lestijden weten- schappen worden aangevuld met drie lestijden waarbij de leerlingen zelf mogen kiezen.
  • Ofwel kies je voor 3 uren ‘mechatronica’ zodat je het volledige leerplan ‘industriële wetenschappen’ hebt gezien.
  • Ofwel kies je voor 3 uren ‘biotechniek’ zodat je het volledige leerplan ‘agro- en biotechnieken’ hebt gezien.

Je krijgt het basispakket Frans en het zware pakket wiskunde.

De studierichting is theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het eerste leerjaar A met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘STEM’.

Profiel

Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en een sterke aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.

  • Je hebt ruime belangstelling voor de wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna

Wat je koos in het tweede leerjaar als basisoptie kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in de tweede graad. Maar als je met succes het tweede leerjaar beëindigt, mag je kiezen tussen de studierichtingen van de tweede graad.

  • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
  • Deze basisoptie bereidt voor op een studierichting in het domein ‘toegepaste wetenschappen’.

Mogelijke overgangen:

  • De leerlingen kiezen meestal binnen het domein ‘toegepaste wetenschappen’. In het Bernardustechnicum heb je vijf keuzemogelijkheden.
  • Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar een beroepsopleiding. In de lijn van ‘toegepaste wetenschappen’ liggen enkele opleidingen in de domeinen ‘technologie en technieken’ en “land-, tuin- bouw en milieu”.