2de jaar: Sportwetenschappen

Studieprofiel

Sport is één van de vele basisopties in het tweede leerjaar A van de Bernardusbron campus technicum. De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 25 van de 32 lesuren in beslag. Voor een zevental lesuren neem je een specifieke keuze.

 • Als specifieke vakken krijg je ‘sport’, ‘toegepaste wetenschappen’ en ‘wetenschappelijk werk’.
 • In de 2 extra uren “sport” wordt gewerkt aan de ontwikkeling van lichamelijke basiseigenschappen, zoals uithouding en lenigheid alsook aan de algemene motorische vaardigheden.
 • In de vakken “toegepaste wetenschappen” en “wetenschappelijk werk” wordt de link gelegd tussen sport en wetenschappen.

Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde.

De studierichting is minder theoretisch van aanpak.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het eerste leerjaar A met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘sport’.

Profiel 

 • Je bent in sport geïnteresseerd, fysiek sterk, sociaal en communicatief vaardig.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.
 • Je hebt interesse voor wiskunde en wetenschappelijke vakken.

Wat erna

Wat je koos in het tweede leerjaar als basisoptie kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in de tweede graad. Maar als je met succes het tweede leerjaar beëindigt, mag je kiezen tussen de studierichtingen van de tweede graad.

 • Houd er rekening mee dat deze basisoptie voorbereidt op een studierichting in het TSO (technische vorming).
 • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

De meest gebruikelijke overgangen:

 • De leerlingen kiezen meestal binnen het domein ‘sport’ voor ‘lichamelijke opvoeding en sport’.
 • Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar een beroepsopleiding. In de lijn van ‘sport’ ligt in het domein ‘welzijn en zorg’ de opleiding ‘verzorging-voeding’.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) kan de opleiding ‘logistiek medewerker in de zorginstellingen’ in de lijn van je vooropleiding liggen.