1ste jaar: Land- en tuinbouw

Studieprofiel

Land- en Tuinbouw is één van de drie keuzemogelijkheden in het eerste leerjaar B van Bernardusbron campus technicum.

  • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 24 van de 32 lesuren in beslag.
  • Het vak techniek neemt 4 lesuren in beslag. Verder leggen we het accent op de verkenning van land- en tuin- bouw.

Wie kan starten?

Je kan starten in het eerste leerjaar B als je

  • het 6de leerjaar van het gewoon basis- onderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent,
  • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd,
  • uit het buitengewoon onderwijs komt, geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school,
  • een getuigschrift basisonderwijs hebt én je ouders akkoord gaan.

Profiel

  • Je beschikt over een goede handvaardigheid en een voldoende technische aanleg.
  • Je hebt een liefde voor de natuur in brede zin, voor plant, dier en milieu.
  • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.

Wat erna

Als je met succes het eerste leerjaar B beëindigt, ontvang je het getuigschrift van het basisonderwijs. Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede jaar, maar overschakelen naar een ander beroepenveld is mogelijk.

De meeste leerlingen volgen na het eerste leerjaar B het ‘beroepsvoorbereidend leerjaar’ of 2BVL. De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Je kan ook starten in het eerste leer- jaar A. In de praktijk is deze overgang alleen haalbaar als je uitstekend pres- teert voor Nederlands, Frans en wiskunde.