1ste jaar: Agro

Studieprofiel

De basisvorming is voor iedereen gelijk.  Deze vorming neemt 27 van de 32 lesuren in beslag.  Voor een vijftal lesuren neem je een specifieke keuze.

  • In ‘agro’ krijg je het specifieke vak ’agro’.  Je maakt er kennis met de land- en de tuinbouw, de veeteelt, fruit- en groenteteelt. 
  • Je krijgt ook ’ICT+’, ’Biologie’ en ’LLB-Leren, Leven, Beleven’. 
  • Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde.
  • De studierichting is iets minder theoretisch van aanpak dan bv. ‘STEM’ of ‘Economie & Organisatie’.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het zesde leerjaar van het lager onderwijs met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘agrotechnieken’.

Profiel

  • Je hebt interesse in land- en tuinbouw.
  • Je hebt een liefde voor de natuur in brede zin, voor plant, dier en milieu.
  • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.

Wat erna

Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Maar als je met succes het eerste leerjaar beëindigt (met een A-attest), mag je kiezen tussen de basisopties van het tweede leerjaar.

  • Houd er rekening mee dat sommige basisop- ties meer theoretisch zijn dan andere.
  • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
  • Als de theorie je te zwaar valt, kan je over- schakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. In de lijn van ‘agro’ ligt de beroeps- opleiding ‘land- en tuinbouw’.