1ste jaar: Technologie

Studieprofiel

De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 27 van de 32 lesuren in beslag. Voor een vijftal lesuren neem je een specifieke keuze.

 • In ‘technologie’ krijg je de specifieke vakken ‘Elektriciteit’, ‘ Mechanica’ en ‘Hout’.
 • Je krijgt de vakken ‘ICT+’ en ’LLB - Leren, Le- ven, Beleven’.
 • Je krijgt het basispakket Frans en wiskunde.
 • De studierichting is minder theoretisch van aanpak

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het zesde leerjaar van het lager onderwijs met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘Technologie’. ̈

Profiel

 • Je beschikt over een goede handvaardigheid en een voldoende technische aanleg.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.
 • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, op gebied van bouw, hout, elektriciteit en mechanica.
 • Je hebt een voldoende sterk analytisch ver- mogen om de theoretische basiskennis te verwerven.

Wat erna

Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Maar als je met succes het eerste leerjaar beëindigt (met een A-attest), mag je kiezen tussen de basisopties van het tweede leerjaar. 

 • Houd er rekening mee dat sommige basisopties meer theoretisch zijn dan andere.
 • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
 • Als de theorie je te zwaar valt, kan je overschakelen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar. In de lijn van ‘technologie’ liggen de beroepsopleidingen ‘bouw en hout’ en ‘elektriciteit en mechanica’.