1ste jaar: Nijverheid

Studieprofiel

Nijverheid is één van de drie keuzemogelijkheden in het eerste leerjaar B van Bernardusbron campus technicum.

  • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 24 van de 32 lesuren in beslag.
  • Het vak techniek neemt 4 lesuren in beslag. In Nijverheid leggen we het accent op de verkenning van bouw, hout, elektriciteit en mechanica.
  • Pas in het tweede jaar maak je een gerichte keuze ...

Wie kan starten?

Je kan starten in het eerste leerjaar B als je

  • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent,
  • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd,
  • uit het buitengewoon onderwijs komt, geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school,
  • een getuigschrift basisonderwijs hebt én je ouders akkoord gaan.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor de sectoren bouw, hout, elektriciteit en mechanica.
  • Je beschikt over een goede handvaardigheid en een voldoende technische aanleg.
  • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.

Wat erna

Als je met succes het eerste leerjaar B beëindigt, ontvang je het getuigschrift van het basisonderwijs. Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het tweede jaar, maar overschakelen naar een ander beroepenveld is mogelijk.

De meeste leerlingen volgen na het eerste leerjaar B het ‘beroepsvoorbereidend leerjaar’ of 2BVL. De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.

Je kan ook starten in het eerste leer- jaar A. In de praktijk is deze overgang alleen haalbaar als je uitstekend pres- teert voor Nederlands, Frans en wiskunde.