1ste jaar: STEM - wetenschappen

Studieprofiel

  • Zoals in de andere keuzemogelijkheden van het eerste leerjaar A neemt de basisvorming 27 lesuren in beslag.
  • Voor een vijftal lesuren neem je een specifieke keuze.
  • In ‘STEM’ krijg je twee specifieke vakken, nl. ‘ICT+’ en ‘STEM’.
  • Je krijgt het basispakket Frans en het zware pakket wiskunde.
  • De studierichting is sterk theoretisch van aanpak.

Deze optie is de ideale voorbereiding op een theoretisch-wetenschappelijke studierichting uit het domein ‘toegepaste wetenschappen’ in de tweede graad.

STEM in de Bernardusbron campus Technicum onderscheidt zich van de ‘moderne weten- schappen’ van de Bernardusbron campus college door een mindere nadruk op talen ten voor- dele van een sterkere focus op wetenschappen.

Wie kan starten?

Iedereen die slaagt in het zesde leerjaar van het lager onderwijs met de nodige interesse en aanleg, kan starten in ‘STEM’.

Profiel

  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en een sterke aanleg voor wis- kunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je hebt ruime belangstelling voor onder- zoek en ontwerpen.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna

Wat je koos in het eerste leerjaar kan een aan- wijzing zijn voor jouw keuze in het tweede leerjaar. Maar als je met succes het eerste leerjaar beëindigt (met een A-attest), mag je kiezen tussen de basisopties van het tweede leerjaar. 

  • STEM is een sterk theoretische richting. Vanuit die optie overgaan naar een ande- re optie in het technisch onderwijs of in de beroepsopleidingen is haalbaar.
  • De klassenraad zal je een advies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.