2de jaar: Land- en tuinbouw

Studieprofiel

Land- en tuinbouw is één van de vier keuzemogelijk- heden in het tweede leerjaar B van de Bernardusbron campus technicum.

 • De basisvorming is voor iedereen gelijk. Deze vorming neemt 18 van de 32 lesuren in beslag.
 • Je specifieke vakken worden belangrijker. De twee beroepenvelden, landbouw en tuinbouw, worden verdeeld over drie vakken, nl. algemene techniek, dier- en leefmilieu, plant- en groeimilieu.
 • Je maakt kennis met beroepen als fruitplukker, groentekweker, bloementeler, akkerbouwer, veeteler.
 • Je leert over planten, hoe ze als voeding of sierelement gebruikt worden.
 • Je kan groenten, bloemen, planten, gewassen zaaien, planten, verzorgen, oogsten.
 • Je leert omgaan met dieren en bestudeert hun huisvesting, kweek, voeding, verzorging.
 • Je leert gereedschap, werktuigen, machines kennen, gebruiken, onderhouden.
 • Je opleiding legt de nadruk op de praktijk. De theorie staat in dienst van die praktijk

Wie kan starten?

Je kan starten in het tweede leerjaar B als je

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd; je hoeft dus niet geslaagd te zijn,
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat,
 • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit opleidingsvorm 1, 2, 3 of 4) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Profiel

 • Je hebt interesse in land- en tuinbouw.
 • Je hebt een liefde voor de natuur in brede zin, voor plant, dier en milieu.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid.

Wat erna

 • De meeste leerlingen die slagen in het tweede leerjaar B, studeren verder in het beroepsonderwijs.
 • Meestal neem je een beroepsopleiding die aansluit bij één van de beroepenvelden die je leerde in de eerste graad.
 • In het Bernardustechnicum kan je vanaf het derde jaar kiezen voor ‘plant, dier en milieu’. Zo krijg je in de tweede graad ook de twee beroepenvelden aangeboden. Pas in de derde graad maak je een concrete keuze.
 • Overschakelen naar een andere beroepsopleiding kan, maar wordt best grondig overdacht en besproken. De klassenraad zal je een ad- vies geven. Dit advies is niet bindend maar het opvolgen is zinvol.
 • Overschakelen naar het ‘deeltijds onderwijs’ is mogelijk zodra je 15 jaar bent. In onze school voor deeltijds onderwijs (Bernardusvija) ligt de opleiding ‘hovenier’ in de lijn van je vooropleiding.