studierichtingen 3de graad

 

ONZE ZES DOMEINEN

DRIE ONDERWIJSVORMEN

OVERZICHT RICHTINGEN [ASO,TSO,BSO]

Onze zes domeinen 

Het Bernardustechnicum is uniek door zijn rijk aanbod. Het bundelt in zes domeinen een indrukwekkend geheel van richtingen met voor elk wat wils. Opgelet: de richting in het zesde domein ‘Taal en cultuur’ vind je ook terug in het domein ‘Economie en organisatie’.

ASO : Algemeen Secundair Onderwijs

ASO of algemeen secundair onderwijs bereidt jou voor op het hoger onderwijs (master of professionele bachelor). Je algemene vakken worden aangevuld met een aantal specifieke lesuren, eigen aan je domein en richting.

Het Bernardustechnicum biedt 1 richting ASO aan, in het domein Sport, nl. Sportwetenschappen. De andere ASO-richtingen worden aangeboden in het Bernarduscollege.

 

 

DOMEIN SPORT
DERDE GRAAD
Sportwetenschappen

TSO : Technisch Secundair Onderwijs

Studierichtingen die voorbereiden op hoger onderwijs (professionele bachelor) én op de arbeidsmarkt, noemen we TSO of technisch secundair onderwijs. Je kan na het zesde jaar verder studeren of ervoor kiezen te gaan werken. Je krijgt naast algemene ook technische en praktische vakken, eigen aan je domein en richting.

 

 

DOORSTROOM / ASO + TSO  
DUBBELE / TSO  
ARBEIDSMARKT / BSO  

BSO : Beroeps-secundair onderwijs 

Studierichtingen die jou tot een vakman opleiden en gericht zijn op tewerkstelling na het secundair onderwijs, noemen we BSO of beroepssecundair onderwijs. Je kan er ook voor kiezen om na het zesde jaar een specialisatiejaar te volgen.

DOMEIN DE DERDE GRAAD HET ZEVENDE JAAR
ECONOMIE EN ORGANISATIE Verkoop (BSO) Winkelbeheer en etalage
LAND- en TUINBOUW Landbouw Veehouderij en landbouwteelten
Tuinbouw Tuinaanleg en – onderhoud
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN Verzorging Thuis- en bejaardenzorg
Kinderzorg (BSO)
STEM Centrale verwarmingen sanitaire installaties Verwarmingsinstallaties
Ruwbouw (duaal) Dakwerker (duaal)
Vloerder-tegelzetter (duaal)
Hout Interieurinrichting

 

Overzicht van onze richtingen ASO-BSO-TSO


Klik op de foto voor een overzicht van onze richtingen die nog niet aangepast zijn aan de onderwijshervorming.

 

Terug naar menu