Project G-Heat

Vlaanderen 2050 heeft 7 transitiegebieden waarbij men vooruitgang wil boeken. Het project G-HEAT wil aan vier van deze gebieden zijn steentje bijdragen.

Er zal voornamelijk gewerkt worden aan ENERGIETRANSITIE. Hierbij zal in de afdeling sanitaire installaties en centrale verwarming ingezet worden op warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, zonne- en windenergie.

Het transitiegebied SLIM WONEN EN LEVEN concentreert zich binnen dit project op het slim aansturen van warmte en energie. Niet enkel op een energiezuinige manier aan de vraag voldoen is belangijk, maar ook energie niet onnodig gebruiken. Dankzij optimalisatie is hier namelijk de meeste energiewinst mee te bereiken.

Een derde belangrijk domein is MOBILITEIT. De opgewerkte energie van de Warmtekrachtkoppeling (WKK) zal bijvoorbeeld gaan naar het opladen van elektrische fietsen. Ook zal er onderzoek gebeuren naar laadpalen voor de elektrische auto door de afdeling elektriciteit elektronica.

Een laatste discipline is de CIRCULAIRE ECONOMIE. Hierbij wordt de theoretische mogelijkheid bekeken om afvalstromen zoveel mogelijk te recycleren.

Filmpje