Project ECO-TOUR

De leerlingenraad zal een passiefhuis bouwen midden op de speelplaats als vergaderlokaal. Het passiefhuis zal geen energie verbruiken en een groendak hebben met mossen en bloemen. Voor de bouwtechnische aspecten werken we samen met onze studierichtingen en een aantal regionale gespecialiseerde bedrijven. Zo veranderen we de speelplaats in een aangename ontmoetingsruimte waar jongeren vanaf het basisonderwijs welkom zijn om te leren en te leven. Sinds 2018 bouwen we aan een natuur-educatief park met als projectnaam de "ECO-TOUR" . We visualiseren oplossingen voor milieu- en klimaatproblemen zoals waterzuivering, biodiversiteit, bloemenweides met bijenhotel, waterrecuperatie- en infiltratie, belang van bomen, passief wonen, zonne- en windenergie, afvalrecuperatie, korte voedselketen, nieuwe mobiliteit.