Se-n-Se

Wie kan starten

Je wenst je in 1 jaar technisch verder te bekwamen in veel gevraagde onderhoudsdomeinen zoals montage en demontage, pneumatica , hydraulica, machinesystemen, schema- en 3D tekenen, automatisatie en industriële processen. Dan is deze Se-n-Se voor jou de keuze bij uitstek!

In dit 7de specialisatiejaar vinden we leerlingen terug die houder zijn van het diploma van secundair onderwijs.

De leerlingen die instromen komen vooral uit de studierichtingen elektromechanica TSO, elektriciteit-elektronica TSO, mechanische vormgevingstechnieken TSO,  elektrische installatietechnieken TSO.

Leerlingen die uit het 6de jaar BSO studiegebied mechanica-elektriciteit komen volgen eerst een 7de specialisatiejaar BSO en behalen zo het diploma secundair onderwijs. Daarna kunnen ze in deze Se-n-Se TSO instromen.

Vanuit een studierichting uit een ander domein is de overgang naar industriële onderhoudstechnieken in de meeste gevallen niet logisch, maar de toelatingsklassenraad kan elders verworven competenties in positieve zin laten doorwegen.