Samen leven

Warme duidelijkheid

Talenten ontplooien lukt beter in een warme school waar leerlingen fouten kunnen maken met zicht op wat mag en wat niet mag.

We maken tijd om elkaar te leren kennen. We beleven samen plezier. We geven kansen wanneer het moeilijker gaat en houden rekening met individuele verschillen.

We moedigen leerlingen aan om respectvol met elkaar om te gaan. We leren zorg te dragen voor onszelf en voor elkaar.