Samen groeien

Growth mindset

We willen de slogan ‘Accent op elk talent’ alle eer aandoen.  Ons team doet zijn best om elke leerling te begeleiden, zowel in zijn leerontwikkeling als in zijn persoonlijke groei.

We weten dat motivatie en waardering essentieel zijn in het leerproces. We hebben de taak om je kind kansen te geven en te stimuleren.

We volgen de leervorderingen gericht en geven geregeld feedback.  Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft, maken we concrete afspraken.

Herstelgericht

We geloven dat vaardigheden en kwaliteiten kunnen evolueren en ontwikkelen mits oefening en begeleiding.  Door in gesprek te gaan met zowel leerling als leerkracht proberen we de pedagogische relatie te herstellen.

Reflectiegesprekken

Werken aan een positief schoolklimaat is zeer belangrijk voor ons. We trekken daarom extra tijd uit voor reflectiegesprekken. Dit zijn individuele gesprekken met de klastitularis. Hierbij komen thema’s zoals welbevinden, leren leren, schoolresultaten, gedrag… aan bod. We hopen dat onze leerlingen op deze manier groeien in hun zelfkennis en in het nemen van verantwoordelijkheid. Maar bovenal willen we dat onze leerlingen zich :-) voelen op onze school.