Studieprefect

Wij willen vooral een coach zijn voor zowel leerkrachten als leerlingen.

Door in overleg te gaan kunnen wij een belangrijke partner zijn bij het organiseren van positief klasmanagement, bij het motiveren van de leerlingen, bij moeilijke gesprekken, begeleidingsgesprekken met leerlingen, conflicthantering…

Als studieprefect willen we vooral bijdragen aan preventie van probleemgedrag. Anderzijds assisteren we ook de leerkracht om herstelgericht te werken.