Leerlingenbegeleider

Als leerlingenbegeleider hebben we een begeleidende, ondersteunende en coördinerende rol.

We zijn een aanspreekpunt voor leerlingen met specifieke problemen. We oordelen of we de leerling kunnen begeleiden zonder aan hulpverlening te doen.

Op schoolniveau zijn we een zorgcoördinator: we helpen bij de ontwikkeling van de zorgvisie, werken daarbij procedures en structuren uit, zijn een verbindingsfiguur tussen de verschillende actoren, organiseren overleg…

We ondersteunen de titularis, vakleerkracht bij het begeleiden van de leerlingen of klasgroep.