3de graad: Technologische wetenschappen en engeneering (richting Industriële wetenschappen)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is industriële wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. Deze studierichting is één van de meest theoretische studierichtingen binnen de technische vorming en is gericht op verder studeren in het hoger onderwijs.

  • Opvallend zijn het hoge aantal lestijden wiskunde.  Het wiskundeprogramma is vergelijkbaar met dat van de richtingen met de component wiskunde in de algemene vorming (ASO).
  • De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica. Deze vorming is niet op een specialisatie gericht maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
  • Je leert de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert de toepassingen ervan in technologische realisaties. Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt ook aan bod.
  • Er gaat de nodige aandacht naar de talen Nederlands, Frans en Engels.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Industriële wetenschappen hebben de logische voorbereiding.
Overstappen vanuit een andere richting van de tweede graad is een bijna onmogelijke opdracht.

Wat erna?

Industriële wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Industriële wetenschappen is een brede opleiding die vele opties open laat. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je een master of professionele bachelor aanvatten. Een goede keuze maken is van belang.