3de graad: Mechatronica (richting Elektromechanica)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Elektromechanica één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. Naast een beperkt pakket algemene vakken en een basis wiskunde gaat de grootste aandacht naar het specifieke gedeelte. Deze vakken zijn theoretisch van opbouw en worden ondersteund door laboproeven en experimenten. Je wordt voorbereid om in het hoger onderwijs te opteren voor een opleiding tot technicus, gespecialiseerd in elektromechanica, automatisering en elektriciteit.

  • Je leert meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen. Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld.
  • Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen.
  • Je maakt kennis met verschillende materialen, toestellen en technieken. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software.
  • Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Elektromechanica hebben de logische voorbereiding. De overstap maken vanuit Techniek-wetenschappen en Industriële wetenschappen is mogelijk.Overstappen vanuit een andere richting van de tweede graad is slechts mogelijk vanuit een lessen-tabel met minimum vijf uren wiskunde en met een sterke interesse en wilskracht.

Profiel:

  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder voor elektriciteit en mechanica.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna?

Elektromechanica is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is. Vooral een keuze voor een professionele bachelor leidt tot studiesucces.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Elektromechanica sluit goed aan bij professionele opleidingen in de autotechnologie, elektronica-ICT en elektromechanica. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
  • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je voor een Sense-opleiding of een opleiding in het volwassenonderwijs kiezen.