3de graad: Informatie- en communicatiewetenschappen (richting Elektriciteit-elektronica)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Elektriciteit-elektronica één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. Naast een beperkt pakket algemene vakken en een basis wiskunde gaat de grootste aandacht naar het specifieke gedeelte. Deze vakken zijn theoretisch van opbouw en worden ondersteund door laboproeven. Je wordt voorbereid om in het hoger onderwijs te opteren voor een opleiding tot technicus, gespecialiseerd in elektronische netwerken, digitale en communicatietechnieken.

  • In de derde graad leer je vooral over industriële installaties. Je leert de computer gebruiken voor het ontwerpen van elektrische en elektronische installaties.
  • De doelstelling in de vakken elektriciteit en elektronica is inzicht te verwerven in de abstracte werking van elektronische apparatuur, zowel voor analoge als voor digitale toestellen.
  • Veel tijd wordt doorgebracht in het laboratorium. Je wordt er praktisch ingewijd in de wondere wereld van halfgeleiders, geïntegreerde schakelingen, operationele versterkers, micro-controllers, PLC-sturingen en computersystemen, radio-telecommunicatie, datacommunicatie.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Elektriciteit-elektronica hebben de logische voorbereiding. De overstap maken vanuit elektromechanica en Industriële wetenschappen is mogelijk, maar je moet een achterstand in de elektronica goedmaken. Overstappen vanuit een andere richting van de tweede graad is een bijna onmogelijke opdracht.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder voor elektriciteit en elektronica.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je hebt een talent voor wiskunde, in het bijzonder voor rekentechnieken, nodig om technische problemen op te lossen.
  • Je bent sterk in ruimtelijk inzicht en hebt zin voor nauwkeurigheid. Beide competenties zijn noodzakelijk voor het tekenen van schakelingen en schema’s.

Wat erna?

Elektriciteit-elektronica is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is. Vooral een keuze voor een professionele bachelor leidt tot studiesucces.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Elektriciteit-elektronica sluit goed aan bij professionele opleidingen in de elektronica-ICT, multimedia, communicatietechnologie en auto-technologie. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
  • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding of een opleiding in het volwassenonderwijs.