3de graad: Biotechnologische en chemische wetenschappen (richting Techniek-wetenschappen)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is techniek-wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. Het is een doorstroomrichting en gericht op het verder studeren in het hoger onderwijs. De nadruk ligt op de studie van de natuurwetenschappen en wiskunde. Wiskunde volgt hetzelfde leerplan van de Biotechnische wetenschappen.

 • Je bestudeert de natuurwetenschappelijke wereld zowel op biologisch, chemisch als natuurkundig vlak. Laboratoriumoefeningen brengen je de experimentele vaardigheden bij. Je leert ook de vereiste basisattitudes in verband met het veilig omgaan met stoffen en labomateriaal.
 • Je vaardigheden op wiskundig vlak zijn belangrijk om de theoretische aspecten van de wetenschappen te begrijpen.
 • Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn ICT-vaardigheden vereist.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Techniek-wetenschappen hebben de logische voorbereiding. Je kan ook uit een wetenschappelijke richting van het algemeen of technisch vormend onderwijs overstappen naar de derde graad techniek-wetenschappen, op voorwaarde dat je in de tweede graad vijf uur wiskunde per week hebt gevolgd. Wetenschappelijke voorkennis en vaardigheden zijn noodzakelijk.

Profiel

 • Je hebt belangstelling voor de wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.
 • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en een aanleg om wiskundige en wetenschappelijke basiskennis te verwerven.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt een onderzoekende houding, je bent bereid om in het labo de theorie aan de praktijk te toetsen.
 • Je kan zelfstandig én in team werken.

Wat erna?

Techniek-wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is.

 • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent.
 • Indien de nodige motivatie en doorzetting aanwezig zijn, liggen alle wetenschappelijke studierichtingen op het niveau van professionele bachelor binnen de mogelijkheden. Ook een keuze voor verpleging, onderwijs of een paramedisch beroep is mogelijk.
 • Wie sterk is in wiskunde en wetenschappen en daarnaast beschikt over de nodige motivatie en doorzetting, kan een academische bachelor met goed gevolg aanvatten. Een goede keuze maken is van belang.
 • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding of volwassenonderwijs.