3de graad: Biotechnologische en chemische wetenschappen (richting Biotechnische wetenschappen)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Biotechnische wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein toegepaste wetenschappen.

  • Naast een pakket wetenschappen en wiskunde wordt in het specifiek gedeelte aandacht besteed aan de studie van de levende materie. Dit gebeurt in de vakken biologie en biotechniek, gekoppeld aan laboratoriumonderzoek in de planten- en dierenwereld.
  • Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren.
  • Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren. Je bestudeert de levende organismen, de levensprocessen, de relaties tussen mens, plant en dier en de relaties met hun omgeving, de factoren die hen beïnvloeden.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Biotechnische wetenschappen hebben de logische voorbereiding. Je kan uit een andere richting van het algemeen of technisch vormend onderwijs overstappen naar de derde graad Biotechnische wetenschappen, op voorwaarde dat je in de tweede graad vijf uur wiskunde per week hebt gevolgd. De nodige interesse en vaardigheden zijn ook noodzakelijk.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor de wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.
  • Je hebt interesse voor het leven van plant, dier en mens en je bent begaan met natuur en milieu.
  • Je werkt nauwkeurig en bent bereid om in het labo de theorie aan de praktijk te toetsen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Biotechnische wetenschappen is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is.

  • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Biotechnische wetenschappen sluit goed aan bij professionele opleidingen in de agro- en biosector. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
  • Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet kan je een master of professionele bachelor aanvatten. Een goede keuze maken is van groot belang.
  • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding of volwassenonderwijs.