2de graad: Technologische wetenschappen (richting Industriële wetenschappen)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Industriële wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. De richting leunt inhoudelijk aan bij enkele richtingen in het domein Technologie en technieken, maar brengt de leerstof meer wetenschappelijk en theoretisch aan. Naast een ruime algemene vorming bestudeer je vooral de industriële technologie. Industriële wetenschappen legt de focus op wiskunde wat mag blijken uit het stijgend aantal lesuren. Om deze richting met succes te beëindigen moet je beschikken over een wiskundige aanleg, een analytische geest en een sterk abstractievermogen. Verder krijgen vakken als mechanica, elektriciteit, fysica en chemie ruime aandacht. Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren. Je leert de toepassingen ervan in technologische realisaties. Ook het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt aan bod.

Wie kan starten?

De logische vooropleiding is de basisoptie STEM-wetenschappen maar instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk, als je over de nodige interesse en aanleg beschikt.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder in elektriciteit en mechanica.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en een sterke aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg. Een overgang naar de studierichtingen Elektromechanica of Elektriciteit-elektronica is vlot realiseerbaar. Een overgang naar een studierichting in het domein Technologie en technieken behoort tot de mogelijkheden. Je kan er bij de technische vormende studierichtingen en de beroepsopleidingen aansluiten. Je kan wel een achterstand bij je praktische vaardigheden ondervinden. Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is vaak nog haalbaar gezien de sterk theoretische aanpak van de studierichting. Je kan wel een achterstand bij je praktische vaardigheden ondervinden.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.