2de graad: Technologische wetenschappen (richting Elektromechanica)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Elektromechanica één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. De richting leunt inhoudelijk aan bij enkele richtingen in het domein Technologie en technieken, maar brengt de leerstof meer wetenschappelijk en theoretisch aan. Naast een sterk pakket wiskunde en een beperkt pakket wetenschappen wordt in het specifiek gedeelte aandacht besteed aan elektriciteit en mechanica. Hierin leer je analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen. De theorie wordt ondersteund door oefeningen in het labo. Je maakt kennis met verschillende materialen, toestellen en technieken. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen. Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Wie kan starten?

Je stapt het best in na de basisoptie STEM-wetenschappen. Instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk, als je over de nodige interesse en aanleg beschikt.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder in elektriciteit en mechanica.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg. Een overgang naar een studierichting in het domein Technologie en technieken behoort tot de mogelijkheden. Je kan er bij de technische vormende studierichtingen en de beroepsopleidingen aansluiten. Je kan wel achterstand bij je praktische vaardigheden ondervinden. Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.