2de graad: Technologische wetenschappen (richting Elektriciteit-elektronica)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Elektriciteit-elektronica één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. De richting leunt inhoudelijk aan bij enkele richtingen in het domein Technologie en technieken, maar brengt de leerstof meer wetenschappelijk en theoretisch aan. Naast een sterk pakket wiskunde en een beperkt pakket wetenschappen wordt in het specifiek gedeelte aandacht besteed aan elektriciteit en elektronica met een basis mechanica. In je twee stamvakken ligt de nadruk op probleemoplossend denken en handelen, op analyseren en berekeningen uitvoeren. Het praktisch, uitvoerend werk komt niet aan bod. In de tweede graad bestudeer je in elektriciteit de basisschakelingen, elektrostatica, elektromagnetisme, gelijk-en wisselstroom, elektrische wetten, elektrische installaties in woningen. In elektronica komen analoge en digitale basisschakelingen, logische functies en poortschakelingen, digitale codes en de beginselen van de halfgeleider-technologie aan bod.

Wie kan starten?

Je stapt het best in na de basisoptie STEM-wetenschappen. Instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk, als je over de nodige interesse en aanleg beschikt.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder voor elektriciteit en elektronica.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
  • Je bent bereid om je theoretische kennis te koppelen aan praktische interesse en inzicht.

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg. Een overgang naar een studierichting in het domein Technologie en technieken behoort tot de mogelijkheden. Je kan er bij de technische vormende studierichtingen en de beroepsopleidingen aansluiten. Je kan wel achterstand bij je praktische vaardigheden ondervinden. Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.