2de graad: Biotechnische wetenschappen (richting Techniek-wetenschappen)

StudieProfiel

In het Bernardustechnicum is Techniek-wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein Toegepaste wetenschappen. De nadruk ligt op de studie van de natuurwetenschappen en wiskunde. Wiskunde volgt hetzelfde leerplan van de Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen.

  • De tweede graad Techniek-Wetenschappen is sterk wiskundig en wetenschappelijk gericht. De natuurwetenschappelijke wereld wordt zowel biologisch, chemisch als natuurkundig bestudeerd. Laboratoriumoefeningen brengen je de experimentele vaardigheden bij. Je leert de vereiste basisattitudes in verband met het veilig omgaan met stoffen en labomateriaal.
  • Je vaardigheden op wiskundig vlak zijn belangrijk om de theoretische aspecten van de wetenschappen te begrijpen.
  • Voor het verwerken van meetresultaten en het simuleren van processen zijn ICT-vaardigheden vereist.

Wie kan starten?

De logische vooropleiding is de basisoptie STEM-wetenschappen maar instromen vanuit een andere basisoptie is mogelijk, als je over de nodige interesse en aanleg beschikt. Een zeker wiskundig inzicht is echter noodzakelijk om met succes de tweede graad te kunnen voltooien.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor de wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en een aanleg om wiskundige en wetenschappelijke basiskennis te verwerven.
  • Je werkt nauwkeurig en hebt een onderzoekende houding, je bent bereid om in het labo de theorie aan de praktijk te toetsen.
  • Je kan zelfstandig én in team werken

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg. Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is vaak nog haalbaar gezien de sterk theoretische aanpak van de studierichting. Je kan wel een achterstand bij bepaalde praktische vaardigheden ondervinden.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.