2de graad: Biotechnische wetenschappen (richting Biotechnische wetenschappen)

Studieprofiel

In het Bernardustechnicum is Biotechnische wetenschappen één van de vijf theoretische studierichtingen binnen het domein toegepaste wetenschappen. De richting leunt inhoudelijk aan bij de richtingen in het domein Land-, tuinbouw en milieu, maar brengt de leerstof meer wetenschappelijk en theoretisch aan.

Naast een pakket wetenschappen en wiskunde wordt in het specifiek gedeelte aandacht besteed aan de studie van de levende materie. Dit gebeurt in de vakken biologie en biotechniek, gekoppeld aan laboratoriumonderzoek in de planten- en dierenwereld.

Het hoofddoel is wetenschappelijke kennis verwerven rond actuele ecologische en biotechnologische thema’s. Je leert productieprocessen analyseren, opstarten, opvolgen en wetenschappelijk verklaren. Je leert onderzoekstechnieken ontwikkelen en uitvoeren.

Wie kan starten?

Je stapt het best in na een tweede jaar Grieks-Latijn, Latijn of moderne wetenschappen (Bernardusbron, campus college) of Toegepaste wetenschappen (Bernardusbron campus technicum).

Instromen vanuit een andere basisoptie is nog mogelijk, als je over de nodige interesse en aanleg beschikt.

Profiel

  • Je hebt belangstelling voor de wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.
  • Je hebt interesse voor het leven van plant, dier en mens en je bent begaan met natuur en milieu.
  • Je werkt nauwkeurig en bent bereid om in het labo de theorie aan de praktijk te toetsen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Na de tweede graad is de voortzetting van de studierichting het logische vervolg.

Een overgang naar een studierichting in het domein Land-, tuinbouw en milieu behoort tot de mogelijkheden. Je kan er bij de technische vormende studierichtingen en de beroepsopleidingen aansluiten.

Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.