7de jaar: Se-n-se Industriële onderhoudstechnieken

Studieprofiel

Industriële onderhoudstechnieken is sterk praktijkgericht met veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je verwerft naast elementaire kennis van mechanica en elektriciteit ook theoretische en praktische vorming van montage en demontagetechnieken, elektropneumatica, elektrohydraulica, hydraulische handelingsvoertuigen, PLC-sturingen, elektronica, basis regeltechniek en onderhoud van pompinstallaties.

Om je vertrouwd te maken met al deze onderhoudsdomeinen krijg je in onze school les in de modernste infrastructuur uit de regio Oudenaarde: een volledig apart uitgerust technologisch centrum (met 'real-life' opstellingen) voor automatisering en geavanceerde onderhouds- en afsteltechnieken.

Projecten en realiteitsgebonden oefeningen stellen je in staat de theoretische kennis onmiddellijk te toetsen.

Samenwerking met bedrijven en de beroepsfederatie BEMAS (Belgian Maintenance Association) onder de vorm van bedrijfsbezoeken en stages bieden een grote meerwaarde.

Wie kan starten?

Je wenst je in 1 jaar technisch verder te bekwamen in veel gevraagde onderhoudsdomeinen zoals montage en demontage, pneumatica , hydraulica, machinesystemen, schema- en 3D tekenen, automatisatie en industriële processen. Dan is deze richting jouw keuze bij uitstek.

In dit 7de specialisatiejaar vinden we leerlingen terug die houder zijn van het diploma van secundair onderwijs. De leerlingen die instromen komen vooral uit de studierichtingen Elektromechanica TSO, Elektriciteit- elektronica TSO, Mechanische vormgevingstechnieken TSO, Elektrische installatietechnieken TSO. Leerlingen die uit het 6de jaar BSO studiegebied Mechanica-elektriciteit komen volgen eerst een 7de specialisatiejaar BSO en behalen zo het diploma secundair onderwijs. Daarna kunnen ze in deze SenSe TSO instromen.

Vanuit een studierichting uit een ander domein is de overgang naar Industriële onderhoudstechnieken in de meeste gevallen niet logisch, maar de toelatingsklassenraad kan elders verworven competenties in positieve zin laten doorwegen.

Wat erna?

Je behaalt op het einde van het jaar een certificaat van SenSe. Deze SenSe bereidt voor op onmiddellijke tewerkstelling op niveau 4 volgens de Europese kwalificatiestructuur.

Door het profiel van de studierichting heeft u als leerling een polyvalente vorming gekregen om het beroep van gespecialiseerd onderhoudstechnicus te kunnen uitoefenen. Als onderhoudstechnicus in een modern bedrijf ben je breed inzetbaar en ben je een belangrijk medewerker. Je kan er bijvoorbeeld terecht als gespecialiseerd technicus, verantwoordelijk technicus van een onderhoudsploeg, afsteller van geautomatiseerde systemen ...

Mits goede resultaten en inzet kan je na deze opleiding opteren voor verdere studies, bij voorkeur op het niveau van professionele bachelor in het domein van de elektromechanica.

Op het einde van het schooljaar is het mogelijk om een theoretisch en praktische proef af te leggen i.s.m. de beroepsfederatie BEMAS. Indien je hierin slaagt dan behaal je een erkend Europees ervaringsbewijs van onderhoudstechnieker wat uiteraard een meerwaarde geeft aan je diploma.