3de graad: Mechanische vormgevingstechnieken

Studieprofiel

De richting is een ideale voorbereiding op een tewerkstelling als mechanische vormgever. De studierichting biedt ook kansen om verder te studeren.

Jouw basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes, die je verworven hebt in de tweede graad, wordt praktisch uitgediept. In de derde graad worden de elektropneumatische en elektrohydraulische technologie verder aangeleerd.

Je leert o.a. schetsen en 3D-ontwerpen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek, machines instellen, bedienen en (de)monteren. De nieuwste technieken zoals lasersnijden en 3D-printing doen hun intrede.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot de realisatie. Je kan de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken. Je kiest zelf de materialen, componenten en uitvoeringstechnieken aan de hand van hun componenten. Zo kom je tot praktische realisaties. Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer. 

Wie kan starten?

De logische instroom komt uit de technische studierichting mechanische technieken.

Leerlingen die in de tweede graad de meer theoretische richtingen van het domein Toegepaste wetenschappen (bv. Industriële wetenschappen, Elektromechanica of Elektriciteit-elektronica) volgden, hebben een goede kans op slagen, als ze een inspanning willen leveren om hun praktische vaardigheden te ontwikkelen en als ze voldoende interesse betonen voor mechanische technieken.

Instromen vanuit een andere studierichting gebeurt zelden en ligt minder voor de hand.

Wat erna?

Mechanische vormgevingstechnieken bereidt de leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Een derde van de leerlingen studeert verder.

  • Afgestudeerden behalen na deze opleiding de beroepskwalificatie van mechanische vormgever. In de snel evoluerende markt zijn er tientallen knelpuntberoepen die om goede technici vragen.
  • Een loopbaan binnen het leger of de luchtmacht behoort tot de mogelijkheden en je hebt ook arbeidskansen in de ruime industrie (bv. bij Elektrabel, NMBS, De Lijn, Belgacom, radio, TV ).
  • Je kansen op de arbeidsmarkt worden verhoogd door het volgen van een specialisatiejaar  op beroepsniveau (= zevende jaar) of op technisch niveau (= sense-jaar). In het Bernardustechnicum kan dit in Verwarmingsinstallaties (beroepsniveau) en in Industriële onderhoudstechnieken (technisch niveau).
  • Succesvol verder studeren in het hoger onderwijs is mogelijk voor leerlingen met voldoende aanleg, inzet en motivatie. Dit gebeurt het best in een professionele bachelor die in het verlengde ligt van de gevolgde studierichting, zoals Elektromechanica of een opleiding tot leraar mechanica.