2de graad: Elektromechanische technieken (richting Elektrotechnieken)

Studieprofiel

Elektrotechnieken is een praktijkgerichte studierichting op technisch niveau met een basis algemene vorming. Je maakt kennis met elektriciteit en installatieleer. In de tweede graad verwerf je de vaardigheden met betrekking tot installaties in woningen. Je leert lichtbronnen en verwarmingstoestellen installeren, schakelborden plaatsen, elektrische leidingen leggen, defecten opsporen en herstellen.

Daarnaast wordt de basis gelegd om in de derde graad competenties na te streven in verband met industriële installaties en de meer complexe aspecten van residentiële installaties (zoals elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen).

Je leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen. Zo kan je later als technicus werken tussen de opdrachtgever-ontwerper en de uitvoerder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden. De taak van een technicus is uitvoerend, coördinerend of leidinggevend.

Wie kan starten?

Leerlingen die in de basisopties STEM-wetenschappen en mechanica en elektriciteit kennis hebben gemaakt met elektriciteit, hebben de logische vooropleiding. Deze voorkennis is niet noodzakelijk op voorwaarde dat je beschikt over de nodige vaardigheden en interesse.

Profiel

  • Je beschikt over een goede handvaardigheid en een voldoende technische aanleg.
  • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.
  • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder in het vakgebied elektriciteit.
  • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen om de theoretische basiskennis te verwerven.

Wat erna?

Na de tweede graad Elektrotechnieken is in het Bernardustechnicum de studierichting Elektrische installatietechnieken het logische vervolg.

Wil je kiezen voor een minder theoretische richting, dan is de beroepsopleiding Centrale verwarming en sanitaire installaties een mogelijke keuze.

Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.