3de graad: Sanitaire en verwarmingsinstallaties

De opleiding centrale verwarming en sanitaire installaties maakt van jou een bekwame installateur.

Studieprofiel

Je krijgt weinig algemeen vormende vakken, want de klemtoon ligt op de praktijk. Via intensieve stage doe je nuttige ervaring op en leer je jouw toekomstige werksituatie kennen.

Je leert technische tekeningen en schema’s begrijpen. Je krijgt inzicht in de kenmerken, de functie en de werking van verschillende centrale verwarmingsinstallaties. Er is aandacht voor de vlug evoluerende markt met oog voor nieuwe toestellen en systemen op stookolie, aardgas, zonne-energie.

Je leert over dakbedekking en warmteleer, de verschillende materialen en gereedschappen, de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Ook kwaliteitszorg, veiligheid en milieu worden niet vergeten.

Omdat veel sanitaire en verwarmingsapparaten elektrisch worden gevoed, verwerf je kennis over elektrotechniek en regeltechniek.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Basismechanica (BSO) of leerlingen uit enkele technische richtingen (zoals Elektrotechnieken en Mechanische technieken) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting overstappen naar de derde graad Centrale verwarming en sanitaire installaties, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

  • Je hebt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te koppelen aan praktijkgerichte theorie.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Centrale verwarming en sanitaire installaties is een beroepsopleiding. Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

De opleiding beantwoordt aan de beroepskwalificatie van monteur centrale verwarming en sanitair installateur. In het zesde jaar kan je ook een bijkomend attest als brandertechnicus behalen. Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt, maar de gemiddelde tewerkstelling ligt lager dan gemiddeld. Specialisatie ligt voor de hand.

Je kan een hogere kwalificatie halen door een zevende jaar.

  • Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs. Op onze school bieden we Verwarmingsinstallaties aan.