3de graad: Duaal ruwbouw

Studieprofiel

De beroepsopleiding Ruwbouw bereidt jou voor op een job in de bouwsector.  Je krijgt weinig algemeen vormende vakken, want de klemtoon ligt op de praktijk.  Je verwerft kennis en praktijkervaring op vlak van metselen, bekisten, betonstaalvlechten.

Je maakt kennis met verschillende bouwmaterialen, technieken en constructies.  Plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren behoren tot je vorming.

Je leert grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren, spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen, stutten plaatsen, beton storten en ontkisten.  Je voert betonherstellingen en gevelwerken uit.  Soms werk je ook op stellingen.

Veel aandacht gaat naar bouwknooppunten zoals aansluitingen tussen binnenmuren en spouwmuren, het aansluiten van betonnen constructies op metselwerk, schoorstenen, aansluitingen van spouwmuren op funderingen.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Bouw (BSO) hebben de logische voorbereiding.

Profiel

  • Je hebt een miniumum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te volgen in een bouwbedrijf.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in een team werken.

Wat erna?

Ruwbouw is een beroepsopleiding.  Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

De opleiding combineert elementen van de beroepskwalificatie van metselaar, bekister, betonstaalvlechter.  Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt als polyvalent ruwbouwvakman.  De gemiddelde tewerkstelling is voor deze leerlingen hoger dan gemiddeld voor beroepsopleidingen.

Je kan een hogere kwalificatie halen door een zevende jaar.

Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs.