3de graad: Binnenschrijnwerk en interieur

De opleiding houtbewerking bereidt jou voor op een job in houtverwerkende nijverheid.

Studieprofiel

Je krijgt weinig algemeen vormende vakken, want de klemtoon ligt op de praktijk. Je verwerft kennis en praktijkervaring op vlak van meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij.

Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende ontdek je de mogelijkheden van verschillende materialen. Je maakt kennis met elektriciteit en mechanica voor zover je dit nodig hebt voor je latere job. Zo leer je houtbewerkende machines bedienen en onderhouden.

Alle fasen van opdracht tot realisatie leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product. Tijdens je praktijkopdrachten en je stages kan jij je bekwamen in het zelfstandig werken en in het handiger worden in het werken met machines.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad Hout (BSO) of leerlingen uit de tweede graad Houttechnieken (TSO) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting overstappen naar de derde graad Houtbewerking, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

  • Je hebt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te koppelen aan praktijkgerichte theorie.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Houtbewerking is een beroepsopleiding. Na het zesde jaar krijg je het studiegetuigschrift van de derde graad secundair onderwijs.

De opleiding combineert elementen van de beroepskwalificatie van schrijnwerker en meubelmaker. Hiermee kan je aan de slag op de arbeidsmarkt als polyvalent houtbewerker. Ook al zijn er tal van knelpuntberoepen, toch ligt de tewerkstelling laag omdat de sector een hogere kwalificatie vraagt.

Je kan een hogere kwalificatie halen door een zevende jaar.

  • Wanneer je succesvol een zevende jaar volgt, wordt jouw getuigschrift omgezet in een diploma secundair onderwijs. Op onze school bieden we Industriële houtbewerking aan.