2de graad: Hout

Hout is een praktisch gerichte studierichting voor handige jongeren met een interesse voor het bewerken van hout.

Studieprofiel

Je pakket algemene vakken is beperkt en je leert al doende. Deze opleiding maakt van jou een bekwame vakman. In de vele uren praktijk leer je de opdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt.

Je leert meten, schaven en zagen. Je werkt met machines uit de schrijnwerkerij en meubelmakerij.

Je gebruikt verschillende houtsoorten en materialen. Je leert basisconstructies van schrijn- en timmerwerk en klein meubilair voorbereiden, monteren en maken. Je kijkt kritisch naar je zelfgemaakte constructies en stuurt bij wanneer nodig.

Wie kan starten?

Iedereen die voldoet aan de instapvereisten voor de tweede graad beroepsopleidingen (BSO) kan hier terecht, in het bijzonder de leerlingen die in de eerste graad de technische studierichting Bouw- en houttechnieken of de beroepsopleiding Bouw en hout gevolgd hebben.

Profiel

  • Je hebt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te koppelen aan praktijkgerichte theorie.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Na de tweede graad Hout stroom je normaal door naar de derde graad Houtbewerking.