2de graad: Bouw

Bouw is een praktisch gerichte studierichting voor handige jongeren met een interesse voor het bouwen van woningen.

Studieprofiel

Je pakket algemene vakken is beperkt en je leert al doende. Deze opleiding maakt van jou een bekwame bouwvakker. In de vele uren praktijk leer je de opdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt.

Je metselt spouwmuren, volle funderingsmuren en rechte muren met raam- en deuropeningen. Je kan bouwplannen lezen, uitmeten, tekenen en bepalen welke werkmethode je het best volgt. Je leert ijzervlechten, beton gieten, bekisten en voegen.

Je maakt kennis met tal van gereedschappen, leert ze correct gebruiken en onderhouden.

Je krijgt inzicht in verschillende grondsoorten en kan er mengsels mee samenstellen, aanbrengen en verdichten.

Wie kan starten?

Iedereen die voldoet aan de instapvereisten voor de tweede graad beroepsopleidingen (BSO) kan hier terecht, in het bijzonder de leerlingen die in de eerste graad de technische studierichting Bouw- en houttechnieken of de beroepsopleiding Bouw en hout gevolgd hebben.

Profiel

  • Je hebt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te koppelen aan praktijkgerichte theorie.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Na de tweede graad Bouw stroom je normaal door naar de derde graad Ruwbouw.