2de graad: Basismechanica / elektriciteit

Basismechanica is een praktisch gerichte studierichting voor handige jongeren met een interesse voor elektriciteit en mechanica. Je pakket algemene vakken is beperkt en je leert al doende.

Studieprofiel

Je krijgt de basisleerstof van mechanica, elektriciteit en metaalbewerking. Tijdens de praktijklessen leer je werken met verschillende soorten gereedschap en machines: boormachines, draaibanken, freesmachines, plaatscharen, plooibanken, lasapparaten. Tal van technieken komen aan bod zoals zagen, boren, draaien, frezen, lassen, meten, monteren, demonteren, installeren van energiekringen, schemalezen.

Wie kan starten?

Iedereen die voldoet aan de instapvereisten voor de tweede graad beroepsopleidingen (BSO) kan hier terecht, in het bijzonder de leerlingen die in de eerste graad de technische studierichting Mechanica en elektriciteit of de beroepsopleiding Elektriciteit en mechanica gevolgd hebben.

Profiel

  • Je hebt een minimum aan technisch inzicht en praktische aanleg en kan nauwkeurig werken.
  • Je bent enthousiast om een praktische opleiding te koppelen aan praktijkgerichte theorie.
  • Je hebt een gezonde dosis werklust en een voldoende doorzettingsvermogen.
  • Je kan zelfstandig en in team werken.

Wat erna?

Na de tweede graad Basismechanica stroom je normaal door naar de derde graad Centrale verwarming en sanitaire installaties.