2de graad: Sportwetenschappen

In Sportwetenschappen krijg je naast vijf uren sport een portie wetenschappen, vijf uren wiskunde en een basispakket moderne talen.

Studieprofiel

Kies je voor deze richting, dan ben je bereid om de lat sportief en intellectueel hoog te leggen.

 • In de sportvakken wordt aandacht besteed aan kracht, lenigheid, snelheid en uithouding. Je maakt kennis met de technische en tactische aspecten van verschillende sportdisciplines, zoals balsporten, atletiek, turnen, zwemmen. Volharding, veiligheid en hygiëne worden nagestreefd. Er is aandacht voor het zelfstandig en in groep werken.
 • Via de wetenschappen biologie, chemie en fysica bestudeer je de levende en niet-levende materie. Praktijklessen ondersteunen de theoretische benadering.

Wie kan starten?

Je stapt het best in na een tweede jaar Grieks-Latijn, Latijn of Moderne wetenschappen (Bernardusbron, campus college). Ook vanuit STEM (Bernardusbron campus technicum)  is deze overgang nog mogelijk.

Profiel

 • Je hebt interesse voor sport en beweging.
 • Je bent bereid om in groep te functioneren.
 • Je hebt belangstelling voor de wetenschappen en deze interesse is wiskundig onderbouwd.
 • Je bezit voldoende vaardigheid voor proefondervindelijk onderzoek.

Wat erna?

Wanneer je de tweede graad Sportwetenschappen succesvol beëindigt, is het verder zetten van je studies binnen de algemene vorming (ASO) mogelijk.

 • De meest logische overgang is naar de derde graad sportwetenschappen (Bernardustechnicum).
 • Ook kan je doorstromen naar enkele andere richtingen binnen het ASO (Bernarduscollege), zoals wetenschappen-wiskunde, moderne talen-wetenschappen en moderne talen-wiskunde.
 • Verkies je een overgang naar humane wetenschappen, weet dat je dan een basispakket cultuur- en gedragswetenschappen moet verwerken.

Heb je wat moeilijkheden met de theoretische aanpak van sportwetenschappen, dan kan je overschakelen naar een technische richting.

 • De meest logische overgang is naar lichamelijke opvoeding en sport  binnen het domein sport.
 • Een overgang naar de studierichting gezondheids- en welzijnswetenschappen binnen het domein welzijn en zorg is mogelijk.
 • Een overgang naar een studierichting van een ander domein in het Bernardustechnicum is minder logisch omdat je de theoretische achtergrond en / of praktische verwerking van die specifieke richting in de tweede graad hebt gemist.

Tip: Op het niveau van de Bernardusscholen werden de overgangen tussen de verschillende studierichtingen in kaart gebracht.