3de graad: Sport

In Sport kan je jouw energie kwijt tijdens de negen uren sport, aangevuld met een pakket wetenschappen en een basis wiskunde.

Studieprofiel

 • De richting beoogt meer dan sport en is geen specialisatie in één sporttak. Je maakt kennis met verschillende sporttakken zoals atletiek, balspelen, gymnastiek, ritmische vorming en zwemmen.
 • In de praktijkvakken wordt de link gelegd met de anatomische, biomechanische en fysiologische aspecten uit de biologie. Er is aandacht voor bewegingsagogiek en de spelorganisatorische aspecten van de sport. Ook wordt de impact van de sport op de maatschappij behandeld.
 • Je krijgt een opleiding waarbinnen fysieke inspanning en een correcte bewegingsuitvoering belangrijk zijn. De verschillende basiseigenschappen (uithouding, kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie) en vaardigheden worden aangeleerd.
 • Er wordt aandacht besteed aan je intellectuele en sociale ontwikkeling. Zo wordt de nadruk gelegd op wiskunde en wetenschappen. Belangrijk zijn fairplay, samenwerking, verantwoordelijkheidszin, leidinggeven, aanvaarden van regels, waarden en normen.
 • Het studiepakket is minder theoretisch en wetenschappelijk dan dat van sportwetenschappen (ASO). De beoordelingseisen van de sportvakken vallen wel zwaarder uit. Je moet over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor disciplines waar je iets minder aanleg of interesse voor hebt. Naast de fysieke prestatie wordt bij de evaluatie rekening gehouden met de vorderingen die je maakt en de juiste attitude die je toont.

Wie kan starten?

De leerlingen uit de tweede graad ‘Lichamelijke opvoeding en sport’ of leerlingen uit de tweede graad sportwetenschappen (ASO) hebben de logische voorbereiding.

Je kan uit een andere richting van het algemeen of technisch vormend onderwijs overstappen naar de derde graad lichamelijke opvoeding en sport, als je over de nodige interesse en vaardigheden beschikt.

Profiel

 • Je hebt aanleg en interesse voor sport, je bent fysiek sterk.
 • Je beschikt over een minimale motorische begaafdheid en een positieve bewegingsingesteldheid.
 • Je bent sociaal voelend, communicatief vaardig en hebt zin voor samenwerking.
 • Je hebt interesse voor wiskunde en wetenschappelijke vakken.

Wat erna?

Lichamelijke opvoeding en sport is een doorstroomrichting. Dit betekent dat verder studeren het normale vervolg is na de derde graad.

 • Hoe nauwer het vakkenpakket van je studierichting aansluit bij de gekozen studierichting in het hoger onderwijs, hoe beter je voorbereid bent. Lichamelijke opvoeding en sport sluit goed aan bij professionele opleidingen met klemtoon op sport, beweging, zorg en toegepaste wetenschappen. Ook een keuze voor het onderwijs is mogelijk.
 • Naast de professionele opleidingen aan het hoger onderwijs kan je kiezen voor een Sense-opleiding, een zevende jaar beroeps of hoger beroepsonderwijs (HBO5).
 • Bij niet verder studeren liggen er mogelijks arbeidskansen in sportcentra, in vakantiecentra of in het sportief toerisme.